Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/trebex/public_html/index.php on line 118
Trebex: Stora Fasad AB

Referenser

Stora Fasad AB
Objekt: Pilgatan 2/Kungsängen, Västerås.
Projekt: Ombyggnation av tak samt tilläggsisolering, putsning och målning av fasad.
Byggherre/Totalentreprenör: KF Fastigheter AB/Fastec
Ställnings- och fasadentreprenör: Stora Fasad AB
Ställningsleverantör: Ställningsbolaget Trebex AB
Leverantör av väderskyddstak: Ställningsbolaget Trebex AB i samarbete med Hallbyggarna-Jonsereds

– För projektet krävdes en inklädd byggnadsställning med ett väderskyddstak, dels eftersom det befintliga taket på fastigheten skulle renoveras och samtidigt ges en svag lutning. Förutom detta så skulle vi tilläggsisolera, putsa och måla fasaden. Efter ett samtal med Ställningsbolaget Trebex kom vi fram till att vi skulle kunna montera ett Gibson-tak på Trebex byggnadsställning.

Taket beställdes genom Ställningsbolaget Trebex som också tillhandahöll med hållfasthetsberäkningar på ställningen. Med tanke på väderskyddstaket så var vi tvungna att förstärka ställningen något. I det här fallet så satte vi vinkelförankringar från de flesta innerspiror på de övre bomlagen. Dessutom så satte vi motvikter, i form av betongklumpar, i botten för att det hela inte skulle lätta vid kraftig blåst.

Först monterade vi vår Trebex-ställning, som tidigare levererats av Ställningsbolaget Trebex. Vi använder oss i dagsläget enbart av detta ställningssystem eftersom det fungerar utmärkt för jobb där det skall tilläggsisoleras och putsas. Överst på ställningen skulle sedan Hallbyggarna-Jonsereds komma att montera ett väderskyddstak av typen Gibson.

Hallbyggarna-Jonsereds montageteam började med att montera femmeterssektioner av taket på marken, vilket krävde lite utrymme. Taket är uppbyggt av aluminiumbalkar och en grov armerad och plastbelagd vit polyesterväv som både är flamskyddad och självsläckande. Uppe på det översta bomlaget hade vi förberett genom att montera Burton-rör, parallellt med fasaden ens med inner- och ytterspirorna. Ovanpå dessa rör placerade Hallbyggarna-Jonsereds därefter ut sina tvärbalkar och ovanpå dem en åkbalk (räls) som sedan Gibson-taket kunde ställas på. Det är en bra lösning eftersom det då temporärt går att rulla isär två sektioner om material behöver lyftas in under taket.

image image
image image

Eftersom det inte fanns någon kran på bygget så hade vi bokat in en mobilkran som lyfte upp sektionerna vartefter de blev klara. Montaget av Gibson-taket var avklarat på två dagar. Spännvidden på taket kom att bli drygt 22 m och längden 12 m. Det stod uppe i totalt cirka 3,5 månader och skyddade fastigheten för väderpåverkan under det pågående arbetet men skapade också en bättre arbetsmiljö för oss och övriga entreprenörer.

Jag tycker att det är bra att Trebex har fått fram en lösning i samarbete med Hallbyggarna-Jonsereds för jobb som kräver tak eftersom det ligger i tiden. Det här med tak på byggena kommer ju mer och mer och när vi nu dessutom har lite erfarenhet av det så kan jag absolut tänka mig att räkna på liknande jobb igen.

Stora Fasad AB, Christer Thane

Tillbaka