Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/trebex/public_html/index.php on line 118
Trebex: Västsvenska Byggställningar AB

Referenser

Västsvenska Byggställningar AB
Objekt: Kvarteret 2/Västra Sannegården, Göteborg.
Projekt: Nybyggnation av bostäder. Putsning av totalt 12 000 – 13 000 m2 fasadyta, fördelat på 6 huskroppar.
Byggherre/Byggföretag: JM AB
Ställningsentreprenör: Västsvenska Byggställningar AB
Ställnings- och vävleverantör: Ställningsbolaget Trebex AB

För objektet krävdes en intäckt byggnadsställning under projekttiden, bland annat eftersom en fasadentreprenör skulle upp på fasaden för att isolera och putsa den.

– För detta projekt använde vi oss av Trebex byggnadsställningssystem, som levererats av Ställningsbolaget Trebex AB. Trebex är en systemställning, med fasta mått, som går snabbt att montera och demontera. Trebex är unikt på det sättet att det är uppbyggt av fyrkantsprofiler. Det har visat sig att fyrkantiga profiler klarar de knäcklaster som uppkommer i byggnadsställningar bättre än runda rörprofiler, vilket medger en tunnare godstjocklek i detaljerna. Det betyder i slutändan att Trebex fyrkantiga stålspira väger mindre än en rund stålspira. Vid en jämförelse kan det skilja så mycket som 5 kg på en vanlig 3-meters spira. På tusen kvadratmeter betyder det totalt 1,3 ton mindre för våra ställningsbyggare att släpa på och det är vi tacksamma för. Fasaden på denna byggnad skulle nyputsas och då föredrog fasadentreprenören dessutom den 1 m breda Trebex-ställning som vi erbjuder. Med den bredden gavs de gott om utrymme och goda förutsättningar att göra sitt jobb.

image

Överst på ställningen monterade vi väderskyddsbågar som fungerar som ett tak för det översta bomlaget. Eftersom projektet löpte över vintermånaderna så täcktes hela ställningen in, dessutom värmdes arbetsytan innanför den intäckta ställningen upp av ett dieseldrivet ”Kocoverk”. Detta skapade en bättre arbetsmiljö för fasadentreprenören och andra yrkesgrupper som skulle använda sig av byggnadsställningen samt skyddade även fasaden mot väderpåverkan under det pågående arbetet. Som intäckning valdes ett armerat väderskydd med bredd 3,3 meter och längd 36 meter. Det är en kraftig väv på 250 g/m2 med förstärkning runt infästningshålen. Den väven klarar de vindpåkänningar som ofta berör oss här nere på den svenska västkusten. För infästning av väven så använde vi robusta fäststroppar som klarar en dragkraft på 75 kg och som kan monteras på ett enkelt sätt.

Västsvenska Byggställningar AB, Leif Blixter

Tillbaka